Tak to be̬lo ho̬ nás aneb na výzkumu v Protivanově

Dne 23. srpna 2022 byl uskutečněn terénní výzkum v Protivanově na západním Prostějovsku. Do výzkumu se zapojilo 7 obyvatel obce, kteří vzpomínali na dřívější život na vesnici – na staré zvyky a obyčeje, dětské hry, tradiční způsob hospodaření apod. Hovořilo se také o životě současném, o radostech i trápeních, např. o ústupu místního nářečí, o finanční nejistotě spojené se současnou inflací nebo o dění na Ukrajině. Nářeční výzkum byl veden metodou skupinového řízeného rozhovoru, jehož výsledkem bylo pořízení několikahodinové nahrávky nářečního nebo regionálně zbarveného projevu, který byl uložen v archivu dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Podrobnou zprávu o výzkumu podala M. Šimečková na stránkách Protivanovského zpravodaje (zde).
Za pomoc při realizaci výzkumu děkujeme starostce obce B. Krénarové a knihovnici K. Trundové.

Protivanovští občané zapojení do výzkumu. Vpravo: M. Šimečková. Foto: F. Kubeček.