Terénní výzkum v Hluchově

Na konci srpna 2022 bylo uskutečněno několik menších výjezdů za mluvčími z Prostějovska a Olomoucka. První z nich, realizovaný 22. srpna 2022, směřoval do Hluchova na Prostějovsku, do rodiště významného regionálního spisovatele Jana Vyhlídala. Výzkumu se zúčastnili dva obyvatelé obce.

První z nich, muž narozený r. 1953, nám poskytl zprostředkované svědectví o událostech 2. světové války, též o tragických událostech v Prostějově v roce 1968. Nebál se otevřeně hovořit ani o vlastních názorech na válku na Ukrajině, na nedostatek plynu nebo inflaci. Mluvčí užíval při řízeném rozhovoru prvky obecné moravštiny, oproti tomu druhá mluvčí, narozená r. 1926, střídala tento nadnářeční útvar s tradičním centrálně středomoravským nářečím. Rozpravy s těmito mluvčími byly diametrálně odlišné, a to nejen jazykově, jak se lze přesvědčit z vybraných úseků zveřejněných ve Zvukovém archivu. Starší mluvčí se nám svěřila s podrobnostmi svého nelehkého života, s vlastními prožitky 2. světové války a obtížným hospodařením v době zakládání JZD. Životní příběh této mluvčí byl shledán natolik zajímavým, že bychom u ní v budoucnu rádi realizovali doplňkový výzkum metodou orální historie.

Za zprostředkování kontaktu na oba mluvčí děkujeme starostce L. Vyhlídalové.

Ilustrační foto: P. Jančák. Archiv dial. odd. ÚJČ AV ČR.