Zaznamenáváme a zpřístupňujeme autentické promluvy příslušníků nejstarší generace.
Zajímá nás, jaké krize prožili, jak je řešili a jakým způsobem o nich vyprávějí.