Spolupráce

Máte ve svém okolí příslušníky starší generace, kteří by se s námi rádi podělili o své vzpomínky a životní zkušenosti? Pak se nám ozvěte, můžeme k vám vyslat výzkumný tým. Specifický výzkum zaměřený na prožitek krizových situací většinou propojujeme s jazykovědným průzkumem, tedy s mapováním městské nebo regionálně zbarvené mluvy.

Vlastníte zvukové nahrávky, na kterých vaši blízcí vzpomínají na válečné konflikty nebo na pohnuté okamžiky našich dějin? Pak nám napište, rádi je případně zařadíme do našeho archivu. Uvítáme nahrávky v digitální podobě, také záznamy na starších nosičích, které digitalizujeme. Přijmout lze pouze nahrávky, s jejichž poskytnutím k vědeckým účelům vyjádřili souhlas nahrávaní mluvčí i nahrávající osoba. V případě nejasností, zda tuto podmínku splňuje právě vaše nahrávka, nás neváhejte kontaktovat.

Uvažujete o jiné formě spolupráce s námi? Jsme otevřeni spolupráci s výzkumnými institucemi a vědeckými pracovníky z různých oborů, též se školami, obcemi a širokou veřejností.

Mluvčí zapojení do nářečního výzkumu v Křečovicích (okres Benešov).
Foto: P. Jančák. Archiv dial. odd. ÚJČ AV ČR.