Do Bystročic za nářečím a historií

Dne 24. srpna 2022 byl realizován výzkum v Bystročicích na Olomoucku. Zapojilo se do něho 6 mluvčích, které vzpomínaly jak na doby minulé, včetně událostí druhé světové války a příhod spjatých s rokem 1968, tak na současnou tíživou situaci u nás i na Ukrajině. Dotkly se také problémů spojených s ukrajinskou migrační vlnou, nedostatečné zdravotní péče v případě českých občanů a energetické krize.

Na ukrajinskou Volyň nás přeneslo detailní vyprávění O. Vondrákové, jedné z místních obyvatelek, která vzpomínala na nelehký osud své maminky, volyňské Češky. Ta jako malá prožila hrůzy 2. světové války a poté se s celou rodinou obtížně vracela do Česka. Z rodinné historie bylo možno vyčíst obecnější témata, zejména střet jednotlivce s vojenskou a totalitní mašinérií, nesmyslnost války a její dopady na bezbranné. Před očima výzkumníků postupně vyvstával obraz silné ženy, několikrát zasažené ranami osudu, která však v sobě našla sílu čelit nepříznivým situacím. Jde tak o významný příspěvek k tématu resilience v budovaném archivu zvukových nahrávek.

Za pomoc při realizaci výzkumu a poskytnutí zázemí děkujeme A. Vondrákové a její mamince.

Obyvatelky Bystročic zapojené do výzkumu. Vpravo: M. Šimečková a F. Kubeček. Foto: A. Vondráková.