Interdisciplinární workshop

Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti

Společné setkání (nejen) jazykovědců, literátů, historiků, etnologů a dalších odborníků.

Tematické okruhy:
1) Válečné konflikty a tlak politické moci na jednotlivce v minulosti a dnes – současný stav bádání.
2) Dějiny každodennosti: teorie, metoda, prezentace.
3) Orální historie a paměťové instituce.
4) Vyprávění jako mezioborový fenomén.
5) Krizové situace a jejich reflexe v jazyce a literatuře.
6) Řešení krizových situací a rezilience.

Datum: 23.–24. 10. 2024
Místo konání: Radnická 10, Brno

V případě zájmu o účast na workshopu (vystoupení s příspěvkem) prosíme o vyplnění přihlášky (zde) a o její odeslání, a to nejpozději 10. září 2024.

Forma workshopu: prezenční.
Jednací jazyky: všechny slovanské jazyky a angličtina.
Délka vystoupení: 20 minut + 5 minut diskuze.
S publikováním příspěvku ve sborníku se nepočítá.

Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o ne/přijetí příspěvku. Zájemci budou o ne/přijetí informováni nejpozději 30. září 2024.

Účast na workshopu není nijak zpoplatněna. Ubytování je zajištěno v UNI hotelu Grohova a bude hrazeno pořadatelem (v případě překročení finančních limitů na ubytování si pořadatel vyhrazuje právo účastníkovi ubytování nezajistit.) Součástí workshopu bude catering a společná večeře.

Pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Kontakt:
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@ujc.cas.cz
tel. +420 775 397 427

Realizováno s podporou výzkumného programu Odolná společnost pro 21. století, Strategie AV21