Písecké rozhovory

V posledních červencových dnech roku 2022 se uskutečnil terénní dialektologický výzkum v Písku, městě spadajícím do jihozápadočeské nářeční podskupiny.
Výzkum proběhl v domově pro seniory SeneCura Písek a zúčastnili se jej tři mluvčí: žena narozená roku 1941 ve Štěkni u Písku, žena narozená roku 1937 v Písku a muž narozený roku 1936 v Písku.
Ve svých vyprávěních vzpomínali mluvčí na prožitky z druhé světové války, například na nelegální mletí mouky ve mlýně, které vyústilo v odvod mlynářské rodiny do koncentračního tábora, na trest „shůry“, který stihl válečného udavače, na bombardování píseckého nádraží, na osvobození Písku Američany, na přebudování škol v lazarety, které zapříčinilo domácí výuku, i na poválečný strach z letadel. Z jejich vyprávění však také vyplynulo, že i během válečných dní může člověk prožít krásné dětství, pokud vyrůstá v milující rodině, která drží při sobě.
Vzhledem k době, v níž se výzkum odehrával, se mluvčí dotkli též tématu současné války na Ukrajině, již bedlivě sledují prostřednictvím televizních zpráv, a svěřili se se svými obavami z budoucnosti.
Za umožnění výzkumu děkujeme zařízení SeneCura Písek a za zprostředkování schůzek s mluvčími paní Radce Lískovcové, pracovnici uvedeného zařízení.

Písecký most. Foto: T. Kopecká