Na výzkumu v Prušánkách

Ve dnech 23. a 24. října 2022 se uskutečnil terénní nářeční výzkum v obci Prušánky na Hodonínsku. Účastnilo se jej pět nářečních respondentek ve věku 64–98 let, které zavzpomínaly na své dětství, dřívější pracný život na vsi a těžkosti i radosti, které denně prožívaly i prožívají. Tématem byly také příhody z období druhé světové války či invaze vojsk Varšavské smlouvy, neboť přímo přes Prušánky projížděla v srpnu 1968 nepřátelská vojska.

Hovořilo se však i o veselejších záležitostech, třeba o pěstování vína a vinařských tradicích, místních oblíbených hodech a jiných kulturních akcích. Jedna informátorka nám dokonce recitovala vlastní poezii, v níž mimo jiné reflektuje současné celospolečenské krize. Součástí byly též působivé ukázky ručně zhotovovaných částí lidových krojů.

S potěšením jsme zaznamenali, že nářečí v obci, které spadá do jižní (slovácké) podskupiny východomoravských nářečí, si stále udržuje množství svých specifických starobylých prvků, např. výskyt tzv. obalovaného (ve tvarech jako věděu̯a ,věděla‘, šéu̯ ,šel‘). Zaujala nás také rozličná pojmenování pro jednotlivé části kroje, jež se zde používají (kasanica, lajbl, porta, tacle, …).

Za zprostředkování výzkumu a domluvu ochotných a vypravěčsky nadaných nářečních mluvčích děkujeme panu starostovi Ing. Zbyňku Němečkovi.

Obyvatelky Prušánek zapojené do výzkumu. Vlevo na obou fotografiích: T. Kopecká a F. Kubeček.