Nářečí v Moravské Nové Vsi

Dne 14. 8. 2023 se v Moravské Nové Vsi, městysi spadajícím do jižní (slovácké) podskupiny východomoravských nářečí, uskutečnil nářeční výzkum, který prováděli pracovníci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Výzkumu se zúčastnili čtyři mluvčí (tři ženy a jeden muž), kteří se narodili v letech 1946, 1953, 1957 a 1961.

S mluvčími byly vedeny rozhovory na různá témata a pomocí obrázků byli také dotazováni, jak by nazvali některé předměty nebo jevy spjaté s každodenním životem. Mluvčí se hojně doplňovali zejména během povídání o regionálních pokrmech, během kterého zazněly výrazy jako šlížky ‚nudle‘ či knofla ‚knedlík‘. Vzpomínali také na přesňáky z bramborového těsta s povidly, které se dělaly na starém šporheltě ‚sporáku‘. Došlo ale i na témata pochmurnější, např. na tornádo, které se v červnu 2021 prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem, mimo jiné právě Moravskou Novou Vsí:

„Každému to zničilo něco. Někomu víc, někomu méň. To sa celkem, bych řekl, dalo dohromady. Bylo aj dost, bych řekl, peněz, ale nejhorší je psychika. To prostě temu člověku dalo takový, bych řekl, strach, enom zahřmělo.“

Všem mluvčím, kteří se zapojili do výzkumu, velice děkujeme a za zprostředkování výzkumu velmi děkujeme paní Zlatě Maděričové.

Ilustrační foto. Archiv dial. odd. ÚJČ AV ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *