Rozhovory v Poštorné

Dne 17. 8. 2023 se v Poštorné, části města Břeclav spadajícím do jižní (slovácké) podskupiny východomoravských nářečí, uskutečnil nářeční výzkum, který prováděli pracovníci dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Výzkumu se zúčastnili čtyři mluvčí (tři ženy a jeden muž), kteří se narodili v letech 1930, 1933, 1939 a 1983.

S mluvčími byly vedeny rozhovory na různá témata. Povídalo se například o regionálních pokrmech a o místních hodech, ale došlo i na témata pochmurnější, např. na téma druhé světové války. Mluvčí tak vzpomínali třeba na přechod fronty, osvobozování či školní docházku v době války. Ve svých vzpomínkách zachytili, jak historické okolnosti ovlivňovaly každodenní život:  

„Naše dětství bylo prožité v takové složité situaci, že byli jsme sice jako šťastní doma, ale že moseli jsme už jako děcka vědět, co možem mluvit na ulici a co možem mluvit doma.“

Všem mluvčím, kteří se zapojili do výzkumu, velice děkujeme a za zprostředkování výzkumu velmi děkujeme paní Tereze Horákové.

Ilustrační foto. Archiv dial. odd. ÚJČ AV ČR.