Výzkum nářečí ve Spálově

Dne 6. 9. a 30. 11. 2023 proběhly nářeční výzkumy ve Spálově na Novojičínsku.

Naše poděkování patří pěti rodákům ze Spálova a ze sousední Luboměře, narozených v letech 1934–1984, u nichž jsme mohli ověřit současný stav nářečí a pořídit zvukové nahrávky pro Archiv zvukových záznamů nářečních promluv, uložený v dialektologickém oddělení ÚJČ v Brně. Z jejich poutavého vyprávění a vzpomínání jsme získali cenné poznatky nejen o jazyce, ale také o životě v tomto regionu v dobách dávno i nedávno minulých.

M. Ireinová s nářečním mluvčím J. Šustkem.

Popisovali, jak se dřív hospodařilo a jak probíhaly mnohé činnosti, které dříve patřily ke každodennímu životu (např. sečení obilí kosami, tlučení másla), vzpomínali na události druhé světové války (např. na setkání s partyzány), na vojenskou službu atd.

Naše výzkumy ve Spálově i jinde prokazují, že nářečí sice odcházejí, ale mezi nejstarší generací jsou mnohé nářeční výrazy a tvary stále aktivně užívané, např. zemňáky (brambory), zhu̯avec (polštář), trnky (švestky, povidla), šňůrka (tkanička u bot), roba (žena), děvucha (děvče), šikovná (pěkná). Některé z nich můžete najít na mapách Českého jazykového atlasu (https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/), některé i ve vznikajícím Slovníku nářečí českého jazyka (hesla A–D viz http://sncj.ujc.cas.cz).

Výzkum mohl proběhnout díky ochotě a vstřícnému přístupu paní starostky Ludmily Sucháčkové, která setkání s výtečnými mluvčími ve Spálově zprostředkovala.

Zleva: L. Sucháčková, M. Havranová, V. Maršálková. Foto: F. Kubeček.