U̯okeť a klzaňa u Handrláků. Mapovat nářečí přijeli do Kunovic dialektologové z Akademie věd

V neděli 15. 10. 2023 jsme se v rámci terénního nářečního výzkumu setkali se třemi kunovickými rodáky a rodačkami. Vyprávěli nám o věcech veselých i smutných – vzpomínali na své dětství a na práci v hospodářství, popisovali regionální kuchyni, lidové zvyky a oslavy či srovnávali dřívější život s dnešní dobou. Podělili se s námi také o konkrétní lidské osudy odehrávající se na pozadí velkých dějinných událostí 20. století (např. druhé světové války nebo okupace v r. 1968).

Ve vyprávění jsme zaznamenali mnoho nářečních znaků odpovídajících jižní (slovácké) podskupině východomoravských nářečí, do níž se Kunovice řadí, např. búřka, lúbit sa, podmáslé, kýbl studenéj vody. Z hlediska slovní zásoby jsou pozoruhodné výrazy artepla (= brambora) nebo klzaňa (= místo ke klouzání na ledě), které máme odjinud doloženy jen ojediněle. Také jsme se dozvěděli, že se obyvatelům Kunovic (neboli „Kunovjanom“) říkalo Handrláci, protože v minulosti sbírali staré šatstvo.

Výrazným specifikem je v této oblasti uchování tzv. obalovaného l, které se v dialektologii zapisuje jako , neboť je jeho výslovnost blízká samohlásce u (např. měu̯, másu̯o, stodou̯a, u̯okeť). Společně s mluvčími jsme vyplnili obrázkový dotazník, pomocí nějž zkoumáme, ve kterých typech slov se tato speciální hláska objevuje.

S potěšením jsme tedy ověřili, že se nářečí v Kunovicích alespoň u starší generace stále přirozeně udržuje. Všem mluvčím děkujeme za příjemné a obsáhlé povídání a za možnost pořídit nahrávky cenné jak svým nářečním charakterem, tak obsahem. Tyto nahrávky doplní Archiv zvukových záznamů nářečních promluv, budovaný v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, a přispějí snaze poznávat, mapovat a zachovávat mizející nářečí i pro další generace.

Vybrané pasáže z nahrávek se stanou součástí veřejného zvukového archivu na webu veslovech.cz, v němž jsou shromážděna nářeční vyprávění o válečných událostech. Další úryvky budou později zapojeny do interaktivní aplikace Jazyková paměť regionů České republiky na webu jamap.cz.

Děkujeme také paní místostarostce Martině Kozelkové za to, že výzkum zprostředkovala a zajistila nám k němu vhodné respondenty i podmínky.

Obyvatel Kunovic zapojený do výzkumu. Vpravo: B. Pospíšilová. Foto: F. Kubeček.

V témže znění vyšlo i v Kunovjanu, městském zpravodaji Kunovic.