Tradiční život a mluva v Nýdku aneb nářeční výzkum v malebné Dřeviónce

Přestože dnešní doba není pro nářečí tolik příznivá, v některých oblastech se tradiční mluva stále aktivně udržuje, alespoň u zástupců starší generace. Jedním z takových míst je Nýdek, kde se 28. října 2023 uskutečnil nářeční výzkum, pořádaný dialektologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cílem bylo formou nahrávek zdokumentovat aktuální stav místního nářečí, což se podařilo díky rozhovorům se čtyřmi nýdeckými rodáky, kteří zdejší mluvu, nazývanou též „po našymu“, dosud ovládají a do výzkumu se ochotně zapojili. Povídali jsme si s nimi zejména o tom, jak se dříve žilo – jaké práce se vykonávaly v zemědělství, jaké nástroje se při nich používaly, jak probíhalo vzdělávání v českých i polských školách nebo co se na venkově v průběhu roku slavilo. Respondenti s námi také sdíleli dopady, které na ně nebo jejich blízké měly zásadní historické události, např. druhá světová válka, okupace v r. 1968 nebo revoluce v r. 1989. Dále zdůrazňovali, co se v průběhu jejich života změnilo nejvíce; vyzdvihovali například někdejší občanskou pospolitost, která se v poslední době vytrácí.

Nýdek náleží do těšínského typu tzv. přechodových nářečí česko-polských, což se projevuje řadou charakteristických znaků, přítomných i v mluvě našich respondentů: zachytili jsme např. podobu gu̯ymbok’i garněc (= hluboký hrnec), obsahující jisté speciální hlásky. Ve vyjádření p’ijum su̯odkum (= pijou sladkou) si krom toho můžeme všimnout specifického zakončení slov, typického pro tuto oblast. Bez zajímavosti není ani rozmanitá slovní zásoba – jeden mluvčí si dokonce nachystal seznam nářečních pojmenování různých pokrmů připravovaných zpravidla ze základních surovin jako mouky, mléka a vajec, např. brutvaňok, kurmunka, švonky, vaječnica nebo žarnovka. Z brambor se prý zase dělaly francky, stryky, nebo zasmažoky.

Pořízené záznamy poslouží jako podklad k dalšímu odbornému probádání a doplnění poznatků o nýdeckém nářečí. Vybrané pasáže z nahrávek budou výhledově zpřístupněny i veřejnosti, např. v rámci zvukového archivu, který vzniká na webu veslovech.cz a soustřeďuje se na prožitky krizových situací, zvláště válečných.

Kromě skvělých respondentů, díky nimž jsme získali unikátní autentický jazykový materiál, si poděkování zaslouží také Dana Španihelová, Urszula Koky a Michal Milerski, kterým vděčíme za zprostředkování výzkumu a zajištění vhodných podmínek v krásném prostředí nýdecké Dřeviónky. Její prostory, sloužící také jako infocentrum a muzeum, tematicky dokreslovaly atmosféru starých dob, do nichž jsme se díky poutavým vyprávěním nářečních mluvčích přenesli.

Foto převzato z Nýdeckého zpravodaje.

V témže znění vyšlo i v Nýdeckém zpravodaji.