Lokalita:Strážovice (okres Hodonín)
Nářeční oblast:východomoravská nářeční skupina (západní okrajový úsek, dolský typ)
Rok pořízení nahrávky:1970
Informátor:žena narozená r. 1905

Vystrašení Němci

Ale Ňemci, gdiš tadi bili ubitovaňí, toš oňi s tema kuchiňama1 jeli do Hodoňína. Alebo2 ešťe aji3, pravda, dál, já nevím ale… Naposledi už vélice dojeli na obrátku4 spátki. A uš jeden chibí, ostal5 tam. A toš to tak naládovali, ale neš šli, toš ťí viší, co s ňema bili, ťi tak choďili tadi dokolečka, tam na tej druhej straňe. Hlavu ohnutú a velice se báli. Pořát ten jeden: fojna6, fojna, fojna, fojna. Já to pořát sliším.

1 polními kuchyněmi, 2 anebo, 3 i, dokonce, 4 obratem, náhle, 5 zůstal, 6 vojna (napodobení něm. výslovnosti)