Lokalita:Lanžhot (okres Břeclav)
Nářeční oblast:jižní podskupina východomoravských nářečí
Rok pořízení nahrávky:2022
Mluvčí:žena narozená r. 1932

Však je to pravda

A potom uš ti Rusi tadi bili a došli tam, já vám to řeknu. Došli tam jedna paňi a z dvjema ďefčatama a bečali1, esi2 sa tam možú také skovat. Tag že možú. No, tak sa tak tam ostali3. A diš tam došli, tak ta, tej mojej sestře biu̯o pul roka. Téj najmu̯ačí, diš sme šli do toho sklepa. Tak ju chovau̯a a chovau̯a. Oňi sa, oňi meli ráďi s*, mňeli strašnú, strach mňeli s tich Rusú, protože oňi tadi ďelali strašné neplechi. Oňi tadi znásilňovali ďefčata. A, a ženi a fšecko, co oňi tu ďeu̯ali, to, to biu̯o neco hrozného. Já to řeknu, fšak to je pravda, tak to možu řéct. A oňi mňe*, oňi mňeli strašní takoví z ňich strach.

1 brečely, 2 jestli, 3 zůstaly