Lokalita:Březová (okres Opava)
Nářeční oblast:slezská nářeční skupina (západní /opavská/ nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1973
Mluvčí:muž narozený r. 1891

Vítání Němců

A to se pamatuju, že pravili, že v Leskofcy był, jak to pravili, ajn grós artige empfank1! Tam było tech Ňemcú zase tak połovic a fšichňi byli [nesrozumitelné slovo]. A tak oňi byli spokojeňi, že takove přivitaňi, jako mjeli v Leskofci, ňebyło daleko široko. U naz lide ešťe tak se rezervovaňe chovali k ňim. Tak nebyło to žadnemu modz vzacne, no, ale nedalo se celkem ňidz ďelat. To była neďele otpoledne. A my smy2 uš potom f poňďeli dohromady venku neďelali ňic, pač3 to był takové rozruch. No, nebyło uš aňi ťak pilno, celkem řepy sme mjeli doma. A já sem ješťe dopoledne uš taki rozruch [nesrozumitelné slovo]. Fšichňi sme byli. A tam nam řekli, že za ďeďinu, že tam maji ty ruzne zbraňe. Ti tanki, čertvi co tam fšechno było. Já už nepamatuju ňeska s toho ňic, co tam było.

1 skvělé přivítání (něm. ein großartigen Empfang), 2 jsme, 3 poněvadž