Lokalita:Bechlín (okres Litoměřice)
Nářeční oblast:česká nářeční skupina (středočeská nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

Šťastné shledání

A tak sme přišli a já tadi sem vzala ten kíbl, že uťikám pro tu vodu, a přídu na ten dvúr a tam bilo pár koňí, valňík a na ňom1 československá vlajka. Umíte si přectavit, co to bilo? F tom Ňemecku! Já leťim spátki a řikám: „Hólki, tam sou Češi. Tam sou Čechoslováci.“ Tak sme honem ut*, tam fšecki uťíkali. A vono tam bilo dvanáct muskejch. Taki jeden vot Prahi, ne, z Jeseňice. Ňejakej Šmít. Tadle, tudletí2 paňí sin tam je ženatej, a tag dicki mňe ješťe pozdravuje. A řiká: „Holki, poťte, mi vám dáme. Mi prej sme vibrali celej konzum3.“ Tak mi dal zásťeru. Takovoudle modrou zásťeru mi dal, do toho mi nasipal klín nudli, tech flekú, víte, abisme mňeli jako co vařit taki. No ale to sme tam bili do rána a ráno řek: „Holki, dáte si to za nas, ten vús a pojedeme.“ A tak sme dos*, tak sme se dostali do Prenclau4.

1 na něm, 2 této, téhleté, 3 obchod se spotřebním zbožím, 4 Prenzlau, město v severovýchodním Německu