Lokalita:Starovičky (okres Břeclav)
Nářeční oblast:východomoravská nářeční skupina (západní okrajový úsek, dolský typ)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

Setkání s vídeňskými vojáky

Potom říkalo se: „No, musíme si nakópit. Do ví, jak to bude.“ Tak sme šli do Pavlovic nakupovat. A tak sme šli a ta sósetka, ta bila tag vostrá na hubu1, a šli sme a vona povidá: „Poďivej se na potvori ňemeckí, uš to z as ide2, tadi to aji3 vikupuje fšecko.“ Tak sme šli a tam, jak to říkajó, já nevím, téj uličce, tam bil takové chodňik a voňi šli po chodňiku a tenkrád bilo blato. A Najmonka povidá: „Neopovaš se,“ já sem šla prvňi, „neopovaš se vihnót. Ať ti potvori ňemecki vihnó. Mi sme doma a voňi tu nemajó u nás co ďelat.“ Toš voňi šli proťi nám a mňeli napucovaní4 ti boti. A mi uš sme s* mňeli stejňe zamatlaní papuče. Ale to t* sem nevihnula, museli vihnót. Ale dávali pozor, jak se po náz ďívali. Najmonka se vobráťila, povidá: „Fúj, vi sviňe ňemeckí.“ Já sem povidala: „Ó, to bi mohlo špatňe dopadnót, budeš ťicho!“ Ale ňic. Ti se začerveňali. Potom sme zjisťili, že só to Vídeňáci.

1 mluvila rázně, ostře, 2 jde, 3 i, také, 4 dobře vyčištěné, naleštěné