Lokalita:Javornice (okres Rychnov nad Kněžnou)
Nářečí:volyňská čeština
Rok pořízení nahrávky:2022
Mluvčí:žena narozená r. 1947 na Ukrajině

Semínko řepy

I to bilo f tejh devjecet dvacátejch ňegde rokách, akorád začala ta kolekťivizácija, tu zem mu fšechnu sebrali a ďedu do Sibiru jak kulaka. Bo mňel tam dvaced dvje nebo kolik tejh deseťin zemi, tak to uš je kulak, se počitalo. No i poslali ho do toho Sibířu. A on tam chudák taki vzal sebou semeno řepi a @ f tej tajze tam viko*, vi*, keře ti vikorčoval1 tu ze*, ti kořeňe ze zemi, tam si uďelal takovou @ a posel2 tam tu řepu [smích] a ona mu uroďila. To uš táta vipravoval, že tři řepi jen vložil na, do náruče a nes je do, no, do toho tam ňegde tam. Tři jen, takoví velkí mu uroďili. A že ti ruski tam na ňej: „Kak etat Čjech takuju rjepku virasťil3?“ A @ přes asi rok nebo bil nebo dva obďelal tu zem a už ho zas, toho ďedu sťehovali, tam bilo ešče ňekolik Čechu z ňima, tak je sťehovali dál do tej tajhi a sem na tu obďelanu zem přije*, přislali ruski, abi voňi tam ňeco si @ pjestovali. A, a ti Češi zaz do, do lesu a oňi tam zas museli pracovat, abi tam… No, ale vráťil se ďeda domu, vráťil se živej domu, ješče, bil ešče z námi.

1 vymýtil, 2 zasadil, 3 jak tenhle Čech vypěstoval takovou řepku?