Lokalita:Bechlín (okres Litoměřice)
Nářeční oblast:česká nářeční skupina (středočeská nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

Příchod osvoboditele

Oňi se tam stáhli Američaňi i Rusové, vite? Ale ti Američaňi, snaď dohodou nebo jak, já nevím, to já ňic nevím, se stáhli spátki a ostali tam Rusové. F tí vesňici. A teť sme, teť tam sou ti stodole, ustlali nám trochu a tak mňe tam dali a, a druhej deň máma Bruhovic přišla a vodevřela ti dveře a říká: „Mařeno, já ťi vedu jednoho visvoboďitele.“ Přijel Rusák na koňi až do tí stodoli, skočil, tam s tí stodole, víte, skočil. A to sem tam ležela na tí slámňe a na teh dekach a, a von řiká: „Bábuška1, uš pudež dom.“

1 babičko (rus.; snad omylem zaměněno za rus. děvuška ‚děvče‘)