Lokalita:Březová (okres Opava)
Nářeční oblast:slezská nářeční skupina (západní /opavská/ nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1973
Mluvčí:muž narozený r. 1891

Páter Petr

A patr1 Petr, ten vjeďeł, že je zle. Ten był velice krotky. A já sem si ešťe jaksik trufał, protože sem s ťemi Ňemci ňigdaj2 ňepřišeł ku žadnemu konfliktu. A oňi na teho patra Petra mjeli zuby. Protože oňi nechťeli, on se tam dostał za farářem, on tam był léta kapłanem, potom se dostał za faráře a ťim Ňemcum to nepasovało. Ačkoli on s ňima velice dobře vichazeł, ale oňi chťeli miť ňemeckeho tam kňeze u nas. Oňi byli zasaďňe proťi tomu, aby on tam był farářem. Asi za dva dňi mileho pana farařa zebrali, zavřeli, auto mu zebrali a było po fšem.

1 páter, kněz, 2 nikdy