Lokalita:Starovičky (okres Břeclav)
Nářeční oblast:východomoravská nářeční skupina (západní okrajový úsek, dolský typ)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

Odnárodňování

A vona šla kupovat véca1, a abi viďeli, že je v Hustopečich a že uš umí ňemecki a že tento, tak povidá: „Vas kosten to jaja2?“ Tak si misli. Tag voňi, ti babi, povidali: „Aha, ti uš neumíš aňi česki?“ [kašel] Potom našech3 se ptala, to sem já slišela, našech se ptala: „Teťi4, co ďelajó naši?“ A naši povidajó: „Voňi si aňi na tebe nespomenó, protože uš si Ňemkiňa.“ Tak taks to mňela. Enom každé… To už bil lepší človjek. Tenkrát se odnárodňilo liďí.

1 vejce, 2 kolik stojí vejce? (něm. was kosten Eier), 3 mých rodičů, 4 teto