Lokalita:Javornice (okres Rychnov nad Kněžnou)
Nářečí:volyňská čeština
Rok pořízení nahrávky:2022
Mluvčí:žena narozená r. 1947 na Ukrajině

Evakuace volyňských Čechů

Ti autobusi scháňeli a jen sme g hraňici jeli. A za hraňici už bili česki autobusi. Už náš čekali. Bilo to modz dobře zorhaňizovani. Tak sme dobře dojelí. A po cesťe líďi fšechni tam vinášali nám vodu, tam ňékto ešče ňejakí tam sušenki nebo ešče… A ďetem hrački nesli. [smích] A nesli deki, abísme se přikrili, to ešče bilo zima. Takovi liďi dobri fšude.