Lokalita:Hluchov (okres Prostějov)
Nářeční oblast:středomoravská nářeční skupina (obecná moravština)
Rok pořízení nahrávky:2022
Mluvčí:muž narozený r. 1953

Dopad ukrajinsko-ruské války na životní prostředí

Nekeří říkají, gdiš to už bilo vibudovaní, jako ta róra1 vedla s teho Ruska vlasňe aš sem každímu do baráku s plinem, a ňičemu to nevaďilo, žádná na, na živoťňí prostřeďi žádné vlif to nemňelo, róri zakopaní v zemi ňičemu nezavazijó2, ňičemu to, tak proč to jako rušit, že bi se mňela oďelit ta politika ot té, ot té* @ *ho opchodu jako, že. A jesi, že s* ochotňi nám podávat plin za rozumnó cenu a je to uš vibudovaní, zavedení až do každiho baráku, tag že se to možná… Neš vozit teťka ten, ten kapalné plin z Ameriki tankérama. Přeťím říkali, že lodňí doprava jako je jedna, kerá nejvídz znečišťuje oceáni a, a ovzduší, tak místo abi to sem přišlo rólkó zemó, kerej ňičemu nevaďi, tak se to bude vozid z Ameriki, skapalňovat, že, a já nevim co, ňičiď živoťňí prostřeďí a tag dál, tak ťeško říct, co je, co jako lepší, no. No jo, tam je ten argumend hlavňi, že, že s teho má Puťin peňize na válku, no, to je jako to.

1 plynovod, 2 nepřekáží