Edukační materiály

Níže dostupné pracovní listy, vycházející z ukázek zvukového archivu, byly vytvořeny pro učitele dějepisu na základních a středních školách k oživení a rozšíření běžného výkladu moderních dějin. Využít je mohou i další vyučující (např. českého jazyka nebo občanské výchovy), studenti nebo zájemci o historii a nářečí. Řešitelé formou různorodých úkolů nahlédnou do krizových situací prožitých našimi předky na pozadí zásadních historických událostí 20. století, dozvědí se, jak o nich vyprávějí, a třeba se i zamyslí nad tím, jak by si počínali na jejich místě.

Součástí jednotlivých souborů je nejprve nevyplněný pracovní list, který je možno rozdat žákům k samostatnému vypracování, a poté příklad řešení včetně dalších informací, námětů na rozšíření tématu ve výuce a odkazů na doplňující materiály a související zdroje.