Lokalita:Březová (okres Opava)
Nářeční oblast:slezská nářeční skupina (západní /opavská/ nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1973
Mluvčí:muž narozený r. 1891

Život na frontě

Do dne sme to dycki museli, tu frontu, držet, to nas rozestavili po tich fšeckich polich. A jak přišla noc, tak spatki. A ďelostřelectva a to fšecko, to był strašny zmatek. Tma f ťeh lesich, tma. A to fšecko se michało. Pjechota, ďelostřelectva, čertvi co fšecko było. A spať, sme to i spali po p* deseťi minut, nejak sme se opřeli na ťen rugzak. Ti nevařili, bo1 tam ňic nemjeli. Ja sem se zešeł z ruznyma znamyma, co s kuchyňu, kuchyň vozili, ale žadne neto, bo był nemjeł co. Trochu černe studene kavy stare mi dał Kostřica. A toš sme choďili po chałupach. A toš tam lide se naz bali, tož nam dali ist2. No, asi dali nam, co mjeli, no. Chlep nam dali. A my smy3 samozřejmje jaku tu korunu ešťe mjeli, toš sme jim pro forma ňeco dali, aby neřekli, že ňi*, ale lide se bali. [nesrozumitelný úsek] Ňic, cyzi vojacy.

1 neboť, 2 najíst, 3 jsme