Lokalita:Rouchovany-Šemíkovice (okres Třebíč)
Nářeční oblast:středomoravská nářeční skupina (jižní nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1967
Mluvčí: žena, rok narození neuveden

Zásoby v jámě

Potom gdeš přišli druhé den, že tedá uš to belo jako vosvoboďeňí, no, tak sme se líbali, fšeci1 sme šli na ďeďinu2 a tánc*. A přečli Rusí, tak sme se líbali fšeci a beli sme ráďi, že uš sme vesvoboďeňi. No ale že pré ťi Rusi take kradú. No, tak sm*, hoďelali sme ďamo3, hoďelali sme ďamo a sádlo a fšetko to potravino sme ďelali, do tí ďame sme strčeli a te hadre4 a fšetko sme tam dali. No ale Rusi ňic neďelali, jenom chceli votku a ňic neďelali, no, tak potom sme to moseli zase vetahnót.

1 všichni, 2 náves, 3 jámu, 4 oblečení