Lokalita:Hluchov (okres Prostějov)
Nářeční oblast:středomoravská nářeční skupina (obecná moravština)
Rok pořízení nahrávky:2022
Mluvčí:muž narozený r. 1953

Vojín omdlel

A ten Drahoš seďel vedle mňe a uplňe bledé, zelené bil jako to… Já řikám: „Drahošu, co ťi je, tobje je blbje?“ A on říká: „Já s teho mám strach, čoveče, já pré sem bil u kuchařu na vojňe, já sem ňigdi aňi nestřilel z ňičeho, jo, já, a teť pré mám házed granát!“ Řikám: „To ňidz neňí, to zvládnež a to…“ No a teť sme přijeli na, na to, @ do teho vojenského prostoru, gde sme mňeli hazet ti granáti, a to se šlo takovím zákopem, tako*, do té to bilo tak a tak a teťka tadi [zakašlání] seďel voják, a dicki jak sme šli, tak s*, podal granát jako a na tim granáťe, tam se, bila taková závlačka, narovnali se ti nožički, vitahli se, to se tím odjisťilo, ale dokuť ste to držela, tak se ňidz neďelo. A teď na, na povel „granáti“ ste ten granád hoďili. A oňi náz na to upozorňovali, řikali: „Hoši, jak to hoďíte, tak ne že se budete ďívat, gde to dopadne, anebo že se skováte, a jak to bóchne, tak se poďiváte, co to uďelalo jako.“ Tak to nás na to upozorňili, a protože viďeli, že, že je to ne*, nefunguje, tak f tim zákopje na zemi seďel druhé voják, a gdiš, jak ste to hoďila, a diž viďel, že chcete vikóknót, tak vás chitl za ten opasek a stačilo, že vás chitl a už váz upozorňil, že nemáte vistrkovad hlavu. A ten Drahoš šel a velel tam temu ten Sochora, to bil staré frontové potplukovňíg nebo major nebo co, potplukovňíg misím. A dal temu Drahošovi ten granát, ten voják, ten šel, tak se mu klepala ruka, zelené, a ten Sochora mu říká: „Dra*, @ Čermák. Čermák, granáti pripraviť1!“ A Drahož na ňic nečekal a chitl za ten króžek a u*, vitahl to, no a nenarovnal ti nožički, tak von zustal porád zajišťené, ten granát. A už na ňic nečekal a fik2 ten garnát3 prič. A ten S*, on nevibuchl, protože bil zajišťené, a ten Sochora se na ňeho ďivá a říká: „Čermák, choť pre ňeho4.“ A Drahož zezelenal a bum. Ondlel5 a křísili ho [smích].

1 připravit (sloven.), 2 rychle hodil, 3 přeřek namísto granát, 4 běž pro něj (sloven.), 5 omdlel