Lokalita:Starovičky (okres Břeclav)
Nářeční oblast:východomoravská nářeční skupina (západní okrajový úsek, dolský typ)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

V každém národě jsou dobří a nedobří

Viďite, jag bilo v novinách, fčíl1 sem četla. Jedna tá Ňemka povidala temu našemu novinářovi, že pré voňi só tam @ naklačeňí2, a mi tadi máme prázní ti, ti pohraňičí. Že pré tam mužó choďit na rekreací, jak je to prázní. Že voňi pudó naspátek. Mi jich tu potřebujem, Ňemcú! Už bichme se jich jagžif nezbavili. Tak máme čistó zem teda. Enom, enom ju hleďet udržet. Já nemam ráda Ňemcú, nemám. Vim, že só taki hodňí liďi, Ňemci. F každím nároďe só nedobří a dobří. To bévalo a bilo. Ale ť*, Kristus diž bil. Hneť ve Starím zákoňe bili. Dobří a zlí. Kókol mezi pšeňicí dicki je. Jaja. A je bratr z bratrem a peró se. Aji3 u nás na ďeďiňe se bijó, hádajo, neznajó se.

1 teď, nedávno, 2 hustě osídleni, 3 také