Lokalita:Starovičky (okres Břeclav)
Nářeční oblast:východomoravská nářeční skupina (západní okrajový úsek, dolský typ)
Rok pořízení nahrávky:1964–1972
Mluvčí:žena, rok narození neuveden

Obsazení vesnice Němci a ubitý voják

Tó se nadávalo Hitlerovi, líďi, temu se nadávalo. A co sme uďelali? Narás nás opsaďili. Došli do ďeďini, opsaďili nás. A tadi, tadi pjekňe ďelali cvičeňí, tadi pod ďeďinó. Tak sme se ďívali ze sósetkó. Ďelali cvičeňí a učili jich pochodovat, machšírovat1. A co já vím, co to majo2, parádemarš3 pré jakési a temu jednemu to nešlo, temu vojákovi. A ten, @ ten jejich, jak mu říkajo, já nevím, co jich cvičil, tag ho tak kopál, až do žalotka ho kopál a do noh ho kopál a zas, ten aji4 padl, a zas abi mašíroval, a von uš nemohl. A von vám ho tag dokopál5, že ten zvostal, ten voják, ležet a museli ho vzít a vodnesli ho tam do jedné prázné chalupi a za chvilu skonál. No, načisto ho tag domláťil. Mi sme teda s tó sósetkó mu nadavali, temu… Povidám: „To je haňba,“ sme křičeli. „Tak mláťit liďi.“ A von na nás škareďe, tak sme potom utekli. Tak na nás škareďe zalópal6.

1 mašírovat, pochodovat, 2 mají, 3 slavnostní vojenský pochod, 4 i, dokonce, 5 kopáním zbil, 6 vrhl nepřátelský pohled