Lokalita:Šumvald (okres Olomouc)
Nářeční oblast:středomoravská nářeční skupina (centrální nářeční podskupina)
Rok pořízení nahrávky:1966
Mluvčí:muž narozený r. 1901

Nelehký život po válce

Tag be̬lo to skrátka takovi dosťi ťeški že̬vobiťí po té prvňi svjetové válce. Nebe̬lo doma ješťe co jest, oblečeňi nedostal kópit aňi obo̬ťí. Be̬lo teho málo, nebe̬lo na to peňes. A jako tesařské o̬čeň sem ve̬ďelával šedesát haliřú na hoďino̬, coš nestače̬lo aňi k nase̬ceňó se chlebem. Na vostatňí mo̬sela doplácet na mňe má matka, kerá be̬la take̬ jenom zemňeďelskó ďelňicó, take̬ málo ve̬ďelávala, tagže ten že̬vot be̬l hoďňe ťešké.