Slovník

Do promluv reflektujících válečné zkušenosti prostupuje množství výrazů z vojenského slangu. Tyto výrazy jsou typické zejména pro jazyk mužů, kteří se je naučili ve vojenském prostředí; absolvovali totiž povinnou vojenskou službu v armádě nebo se aktivně zapojili do bojů. Jen ojediněle byly vojenské slangismy využity mluvčími, kteří si je osvojili nepřímo, zprostředkovaně.
Většina této specifické slovní zásoby byla převzata z cizích jazyků, zvláště z němčiny. Představu o její šíři si lze udělat na základě níže předložené slovníkové části. Hesla byla čerpána ze Slovníku nářečí českého jazyka, jenž je v současnosti zpracováván v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a z nějž byla zatím zveřejněna hesla od A- Č-; odtud plyne neúplnost i zde prezentovaného soupisu vojenských termínů. Hesla jsou uvedena v pospisovnělé, tzv. lemmatizované podobě, hláskové obměny neuvádíme (např. varianty arešt, árešt, áresť, arešť, harest, harešt, hárešt, harešť, varest jsou zastoupeny heslovým slovem arest). Následuje definice významu (popř. významů) a odkaz na zdrojový slovník, v němž lze zjistit další informace o konkrétním slově.

HESLOVÝZNAMVÍCE
abrychtunk1 cvičení, výcvik
2 vojenská přísaha
abrystovanýzbavený vojenské výzbroje; odzbrojený
abrystovat1 odevzdat, odevzdávat vojenskou výzbroj; odzbrojit, odzbrojovat
2 být propuštěn z vojny
abrystunkodevzdání vojenské výzbroje, odzbrojení
adjustýrovanýustrojený; opatřený výzbrojí
adjustýrovatopatřit výzbrojí
adjustýrunkvojenská výzbroj
ajgenejsoucí majetkem, vlastnictvím někoho určitého, vlastní
ajnclíksamovazba
ajnjérikbranec se středoškolským vzděláním, mající právo přihlásit se k jednoleté vojenské službě mezi 17.–25. rokem věku
aktivčinná vojenská služba
aktivovatpřijmout, přijímat do činné vojenské služby
alarmovattroubit na poplach
anceláksamovazba
angryfpřímá bojová akce, útok
apštantpřímá bojová akce, útok
arestvězení
artileriedělostřelectvo
asencevojenský odvod
asentacevojenský odvod
asent, asentavojenský odvod
asentýrkavojenský odvod
asentýrovatodvést, odvádět na vojnu
asentýrunkvojenský odvod
atak, atakanapadení nepřítele vojskem, útok
atakovatzaútočit; útočit
ataleráckýdělostřelecký
atalerákdělostřelec
ataleriedělostřelectvo
ataleristdělostřelec
ataleristadělostřelec
atestvojenský odvod
aušpincugledruh jednoduchých řemenů pro koně rekrutů u dragounů a hulánů
auzrystunkvojenská výzbroj
bakážezásobovací oddíl
baťákprapor vojska, batalion
bateriejednotka dělostřelectva
bazénplechová jídelní nádoba zv. ešus
befedrovanýpovýšený v hodnosti
befedrovatudělit hodnost, povýšit
befélrozkaz
befelírovatdefilovat
befelovatrozkazovat
berajčaftstav, ve kterém je jednotlivec (jednotka) plně schopen a připraven plnit určitý úkol, pohotovost
brigádavojenská jednotka
brigadýrbrigádní generál
brigadýrkačepice se štítkem
břízapuška, ručnice
buršdůstojnický sluha
bývákkryt v zákopech
capfnštrajchvečerka
cimerkaslužba spojená s úklidem
cimrkomandantvelitel světnice
cimrkomandoslužba spojená s úklidem
cimrtúraslužba spojená s úklidem
cucáknováček
cúkvojenský oddíl
cuksfír, cuksfíračetař
cúvaksnováček
cvičákcvičiště
čepobitívečerka
čínská legieútvar dosud nevycvičených vojáků