Kontakt

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Dialektologické oddělení
Veveří 967/97, 602 00 Brno
Tel.: +420 775 397 427
E-mail: simeckova(zavináč)ujc.cas.cz

Řešitelský tým

Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Řešitelka projektu | Vědecká pracovnice dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Dříve se zabývala vývojem kulturní češtiny 16.–18. století, nyní je hlavním předmětem jejího zájmu nářeční lexikografie a proměny nářečí ve 21. století. Externě spolupracuje s Masarykovou univerzitou a Českým národním korpusem.

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Členka řešitelského týmu | Vedoucí dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Mezi její odborné zájmy patří jazykový zeměpis, nářeční lexikografie a běžně mluvený jazyk. Externě působí na Masarykově univerzitě.

Mgr. Tereza Kopecká
Členka řešitelského týmu | Odborná pracovnice dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. V rámci svého odborného zaměření se zabývá nářeční lexikografií, běžnou mluvou a jazykovým zeměpisem. Jako externistka vyučuje na Masarykově univerzitě.

Mgr. Filip Kubeček
Člen řešitelského týmu; administrátor webu | Odborný pracovník dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zaměřuje se na výzkum současné běžné mluvy, věnuje se rovněž nářeční lexikografii a jazykovému zeměpisu. Externě působí na Masarykově univerzitě.

PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Člen řešitelského týmu (od r. 2023) | Zástupce vedoucího Oddělení moderních a kulturních sociálních dějin Historického ústavu AV ČR. Zabývá se dějinami 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století; problematikou historické paměti, pomníkovou kulturou a otázkou kolektivních identit.

Jak citovat

ŠIMEČKOVÁ, Marta a kol., 2022–. Ve slovech [online]. Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: https://veslovech.cz/.